Skip to content

 

Virtualització i Cloud

Virtualización-y-Cloud-Híbrido

L’entorn empresarial, en constant evolució, comença a deixar enrere els models convencionals i a introduir agents tecnològics que potencien la seva productivitat. La possibilitat d’implementar un sistema informàtic virtualitzat és un dels últims exemples. Va sorgir fa relativament poc temps, però en pocs anys ha avançat de manera espectacular i no hi ha aparença de que deixi de fer-ho. La seva implantació s’explica en dos passos:

1. LA VIRTUALITZACIÓ

La virtualització permet una reducció de costos importants. Amb un únic servidor virtualitzat, la seva companyia pot tenir totes les màquines en funcionament sense tenir el risc de patir una interrupció. A més, la facilitat d’administració i clonació dels discs durs virtuals permet rendibilitzar el temps de treball . Realitzem còpies de seguretat del sistema operatiu com entitat única. D’aquesta forma, podem restablir el sistema completament a una altra ubicació. Per últim, la virtualització permet reunir l’emmagatzematge de la informació en el servidor, de forma que no està dispers per la xarxa local.

2. EL CLOUD

Un següent pas en aquest avanç tecnològic és el núvol o el cloud. Aquesta tecnologia permet a les companyies executar les aplicacions empresarials (serveis i software) a la pròpia empresa o a un Centre de Dades compartit.

Fases

Anàlisi
Estudi de la gestió de la informació i les aplicacions que s’utilitzen per la gestió i el volum de servidors que estan suportant aquestes infraestructures.

Migració
Realitzem el canvi dels seus sistemes actuals sistemes a servidors virtualitzats.

Consolidació
Integrem tots els sistemes dins de la plataforma de virtualització.

Models de cloud

Cloud públic
Permet compartir entre diferents els mateixos recursos  de datacenter a través d’internet. La facilitat amb que s’implementa i el seu baix cost el converteixen en una solució idònia per a les PYMES.

Cloud privat
Ofereix els mateixos serveis que el públic, amb la diferència de que està allotjat a l’estructura de l’empresa. Pensat per a companyies que necessiten un major control de la seva informació.

Cloud híbrid
És una combinació de les dues anteriors. Aquest sistema permet arribar a diferents nivells de control per l’empresa, que el converteix en la millor opció per mitjanes empreses.